o Tanımlama

Gastronomi alanında stratejik proje geliştirmek üzere danışan kişi veya kurum vizyonunu, beklentilerini ve hedeflerini dinlediğimiz, tanışma ve süreç tanımlama etabıdır.

o Araştırma

İlk beklentilere sunabileceğimiz stratejik faydaları değerlendirdiğimiz ekip içi araştırma, analiz ve planlama etabıdır.

o Raporlama

Projeye ait tüm detayların incelendiği iç görü analiz raporunun hazırlanması ve sunulması etabıdır.

o Stratejik Planlama

İç görü analiz raporu sonrası proje stratejik hedeflerinin ve nihai planının tanımlanması etabıdır.

o Aksiyon ve Yönetim

Proje strateji planına ait aksiyonların belirlenmesi ve tüm operasyonel sürecin yönetilmesi etabıdır.

o Ölçümleme

Stratejik planların orta vade başarı ölçümlemelerinin yapılması ve gerekli güncellemelerin yapılması etabıdır.

o İzleme

Uzun dönem danışmanlık sağlanan projenin belirli dönemlerde yeniden izlenmesi, görüş ve önerilerin paylaşılması etabıdır.